Media

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2020

Zasady przyznawania akredytacji

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2020 (RSMP 2020) stosują kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM).
Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator danej rundy RSMP 2020 oraz koordynator RSMP ds. Mediów.
 2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje on-line. Link do wniosku akredytacyjnego jest publikowany w dziale dla mediów na oficjalnej stronie internetowej organizatora danej rundy RSMP 2020.
 3. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg danej rundy RSMP 2020.
 4. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer. 
 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników. 
 6. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Akredytacja FOTO przysługuje tylko jednemu przedstawicielowi danych mediów ubiegających się o akredytacje.
 7. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.
 8. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem RSMP. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rsmp-media@pzm.pl
 9. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz wszystkich rund cyklu.
 10. Zasady akredytacyjne dotyczą także innych zawodów mistrzowskich towarzyszących RSMP 2020. Organizator przyznaje tylko jeden rodzaj akredytacji obejmujący również wszystkie cykle towarzyszące RSMP 2020 i rozgrywane w ramach danej rundy RSMP 2020.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu.
 12. Terminy nadsyłania wniosków akredytacyjnych on-line (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 8 niniejszych zasad) są następujące:

MARMA 29. Rajd Rzeszowski,   30.07.2020
Rajd Śląska,   03.09.2020
48. Rajd Świdnicki-Krause,   25.09.2020
46.Rajd Koszyc *

* Akredytacje 46. Rajdu Koszyc na Słowacji (16 – 18 października 2020) przyznają organizatorzy rajdu stosując także własny wniosek akredytacyjny. 
Termin składania wniosków akredytacyjnych zgodnie z decyzją biura prasowego w/w rajdu.