Media

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2019

Zasady przyznawania akredytacji

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2019 (RSMP 2019) stosują kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM)

Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator danej rundy RSMP 2019 oraz koordynator RSMP ds. Mediów.
 2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje on-line. Link do wniosku akredytacyjnego jest publikowany w dziale dla mediów na oficjalnej stronie internetowej organizatora danej rundy RSMP 2019.
 3. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg danej rundy RSMP 2019.
 4. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer. 
 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom  sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników. 
 6. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Akredytacja FOTO przysługuje tylko jednemu przedstawicielowi danych mediów ubiegających się o akredytacje.
 7. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.
 8. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem RSMP. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres:
  rsmp-media@pzm.pl
 9. Terminy nadsyłania wniosków akredytacyjnych on-line (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 8 niniejszych zasad) są następujące:

  47. Rajd Świdnicki-Krause   20.04.2019
  Rajd Nadwiślański   25.05.2019
  76. Rajd Polski   14.06.2019
  Rajd Elektrenai *
  28. Rajd Rzeszowski   03.08.2019
  Rajd Śląska 2019   31.08.2019
  53. Rajd Dolnośląski-Hotel Zieleniec   30.09.2019

  * Akredytacje Rajdu Elektrenai na Litwie (12 – 14 lipca 2019) przyznaje organizator rajdu stosując także własny wniosek akredytacyjny. Termin składania wniosków akredytacyjnych zgodnie z decyzją biura prasowego Rajdu Elektrenai.
 10. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz wszystkich rund cyklu.
 11. Zasady akredytacyjne dotyczą także innych zawodów mistrzowskich towarzyszących RSMP 2019. Organizator przyznaje tylko jeden rodzaj akredytacji obejmujący również wszystkie cykle towarzyszące RSMP 2019 i rozgrywane w ramach danej rundy RSMP 2019.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu.